Brugsvilkår

I krafttrædelsesdato: 1. januar 2024

1. Introduktion og anvendelsesområde

Velkommen til Tripplo.com, en digital platform drevet af Rank High AB (Org.nr 559047-8144), beliggende på Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Sverige. Disse brugerbetingelser regulerer din brug af vores hjemmeside og tjenester, hvor vi tilbyder et bredt udvalg af rabatkoder og tilbud fra forskellige onlinebutikker og virksomheder. Ved at få adgang til Tripplo.com accepterer du at være bundet af disse vilkår, som udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Rank High AB.

2. Definitioner

I disse brugerbetingelser betyder:

 • “Vi”, “Os”, “Vores” henviser til Rank High AB, som driver Tripplo.com.
 • “Bruger”, “Du”, “Din” henviser til enhver person eller enhed, der får adgang til eller bruger vores tjenester.
 • “Tjenester” inkluderer alle funktionaliteter, funktioner, applikationer og tjenester, der leveres af Tripplo.com.
 • “Indhold” omfatter al tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, fotografier, varemærker, logoer, lyde, musik, kunstværker og computerkode.
 • “Rabatkoder” henviser til koder, der tilbydes på vores platform, som giver rabatter eller særlige tilbud på produkter eller tjenester fra tredjepartsleverandører.

3. Naturen af Tripplo.coms tjenester

Tripplo.com fungerer som en mellemmand mellem dig og forskellige onlineforhandlere. Vi tilbyder en platform, hvor du kan få adgang til et bredt udvalg af rabatkoder og særlige tilbud fra disse forhandlere. Det er vigtigt at bemærke, at vi ikke direkte sælger nogen produkter eller tjenester; vores rolle er at lette din adgang til potentielle besparelser på køb foretaget gennem vores partnerleverandører.

4. Brugerberettigelse og adgang

For at bruge vores tjenester skal du være mindst 18 år gammel eller have den lovlige alder i din jurisdiktion til at indgå en bindende kontrakt. Ved at få adgang til Tripplo.com erklærer og garanterer du, at du opfylder dette alderskrav. Vores tjenester er ikke beregnet til personer under 18 år.

5. Brugerkonto og registrering

Selvom du kan browse på Tripplo.com uden at registrere dig, kan visse funktioner i vores tjenester kræve, at du opretter en konto. Når du registrerer dig, accepterer du at give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv som anmodet af vores registreringsformularer. Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af din konto og adgangskode og for at begrænse adgangen til din computer. Du accepterer at påtage dig ansvar for alle aktiviteter, der foregår under din konto eller adgangskode.

6. Brug af rabatkoder og tilbud

Rabatkoder og tilbud, der er tilgængelige på Tripplo.com, er underlagt vilkår og betingelser fastsat af de respektive onlinebutikker eller virksomheder. Vi er ikke ansvarlige for indløsning, fejl, udeladelser eller udløb af onlinekuponer. Det er dit ansvar at sikre, at en rabat anvendes, før du fuldfører et køb på leverandørens websted. Vi giver ingen garantier med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af noget rabat- eller kampagnetilbud.

7. Brugerens ansvar og opførsel

Som bruger af Tripplo.com forventes du at bruge vores tjenester ansvarligt og lovligt. Dette inkluderer ikke at deltage i nogen aktivitet, der kan skade os eller andre brugere. Specifikt accepterer du ikke at:

 • Bruge vores tjenester til noget ulovligt formål.
 • Forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores system eller deltage i nogen aktivitet, der forstyrrer, reducerer kvaliteten af, interfererer med ydeevnen af, eller forringer funktionaliteten af vores tjenester.
 • Bruge vores tjenester til at distribuere eller poste spam, kædebreve, konkurrencer, junkmail, pyramidespil eller andre former for anmodninger eller reklame.
 • Poste eller distribuere noget materiale, der krænker og/eller overtræder enhver tredjeparts rettighed eller nogen lov.

8. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder i indholdet, designet, teksten, grafikken og andet materiale på Tripplo.com og i udvælgelsen eller arrangementet af sådant materiale ejes af Rank High AB eller dets licensgivere. Varemærkerne, handelsnavnene og logoerne, der vises på Tripplo.com, er ejendom af Rank High AB eller andre tredjeparter. Intet i disse brugerbetingelser skal fortolkes som tildeling af nogen licens eller ret til at bruge noget sådant varemærke, handelsnavn eller logo uden det forudgående skriftlige samtykke fra den respektive ejer.

9. Indholdets nøjagtighed og pålidelighed

Skønt vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på Tripplo.com er korrekte og opdaterede, kan vi ikke garantere pålideligheden eller nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Indhold på vores hjemmeside kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer og forbedringer af oplysningerne på vores hjemmeside foretages periodisk. Vi forbeholder os retten til at ændre, suspendere eller afbryde enhver aspekt af vores tjenester til enhver tid, herunder tilgængeligheden af enhver funktion, database eller indhold.

10. Forbudte aktiviteter

I brugen af Tripplo.com må du ikke:

 • Reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af vores tjenester, brug af vores tjenester eller adgang til vores tjenester uden udtrykkeligt skriftligt tilladelse fra os.
 • Poste eller overføre gennem Tripplo.com noget materiale, der krænker eller overtræder andres rettigheder, er ulovligt, truende, krænkende, injurierende, invasivt for privatlivets fred eller offentlighedsrettigheder, vulgært, obskønt, blasfemisk eller på anden måde anstødeligt.
 • Engagere dig i enhver adfærd, der efter vores skøn begrænser eller forhindrer enhver anden bruger i at bruge eller nyde Tripplo.com.

11. Tredjepartslinks og -tjenester

Vores tjenester kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, som ikke ejes eller kontrolleres af Rank High AB. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikkerne eller praksis på nogen tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du anerkender og accepterer, at Rank High AB ikke skal være ansvarlig eller erstatningspligtig, direkte eller indirekte, for nogen skade eller tab forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller afhængighed af sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester.

12. Ændringer af tjenesten

Rank High AB forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller indstille tjenesten (eller en del af den) med eller uden meddelelse. Du accepterer, at Rank High AB ikke skal være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller ophør af tjenesten.

13. Ansvarsbegrænsning

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, skal Rank High AB ikke være ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige, særlige, følgeskader eller eksemplariske skader, herunder men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab (selvom Rank High AB er blevet informeret om muligheden for sådanne skader), som følge af: (i) brugen eller manglende evne til at bruge tjenesten; (ii) uautoriseret adgang til eller ændring af dine transmissioner eller data; (iii) udtalelser eller adfærd fra en tredjepart på tjenesten; eller (iv) ethvert andet spørgsmål relateret til tjenesten.

14. Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde Rank High AB, dets datterselskaber, associerede selskaber, embedsmænd, agenter og andre partnere og ansatte, fra ethvert tab, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokatomkostninger, fremsat af en tredjepart på grund af eller som følge af din brug af tjenesten i strid med disse brugerbetingelser og/eller som følge af en overtrædelse af disse brugerbetingelser og/eller enhver overtrædelse af dine erklæringer og garantier angivet ovenfor.

15. Fraskrivelser

Tripplo.com leveres på en “som den er” og “som tilgængelig” basis. Rank High AB fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Vi garanterer ikke, at Tripplo.com vil være fejlfri eller uafbrudt, ej heller garanterer vi nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen information opnået gennem tjenesten.

16. Brugerfeedback og indsendelser

Vi byder velkommen til din feedback og forslag om, hvordan vi kan forbedre vores tjenester. Eventuelle ideer, forslag, dokumenter eller forslag indsendt af dig til Rank High AB via vores tjenester eller e-mail er på egen risiko og kan anvendes af os uden nogen forpligtelse, herunder monetær eller anerkendelse, og er ikke fortrolige.

17. Opsigelse af brug

Rank High AB forbeholder sig retten, efter eget skøn, at opsige din adgang til hele eller dele af Tripplo.com, med eller uden meddelelse. Årsager til opsigelse kan inkludere, men er ikke begrænset til, overtrædelse af disse brugerbetingelser, anmodning fra retshåndhævende myndigheder eller andre statslige organer, ophør eller væsentlig ændring af tjenesten, eller uventede tekniske problemer eller problemer.

18. Gældende lov og jurisdiktion

Disse brugerbetingelser skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med svensk lov, uden at give virkning til nogen principper om lovkonflikter. Eventuelle tvister, der opstår fra disse brugerbetingelser eller din brug af tjenesten, skal være underlagt de eksklusive domstoles jurisdiktion i Stockholm, Sverige.

19. Tvistløsning

I tilfælde af enhver tvist, krav eller uenighed, der opstår fra eller i forbindelse med disse brugerbetingelser eller bruddet heraf, skal parterne anvende deres bedste bestræbelser på at løse tvisten. Til dette formål skal de konsultere og forhandle med hinanden i god tro. Hvis de ikke opnår en løsning inden for en periode på 60 dage, skal tvister, efter meddelelse fra den ene part til den anden, endeligt afgøres ved domstolene i Stockholm, Sverige.

20. Opdelbarhed

Hvis nogen bestemmelse i disse brugerbetingelser findes at være ugyldig af en kompetent domstol, skal parterne stadig være enige om, at domstolen skal bestræbe sig på at give virkning til parternes intentioner som afspejlet i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i brugerbetingelserne forbliver i fuld kraft og virkning.

21. Ændringer af brugerbetingelserne

Rank High AB forbeholder sig retten til når som helst at ændre disse brugerbetingelser uden varsel. Det er dit ansvar regelmæssigt at gennemgå disse brugerbetingelser for opdateringer/ændringer. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter offentliggørelsen af ændringer betyder, at du accepterer og er enig i revisionerne.

22. Overdragelse

Du må ikke overdrage eller overføre disse brugerbetingelser, ved lov eller på anden måde, uden Rank High AB’s forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg fra din side på at overdrage eller overføre disse brugerbetingelser uden sådant samtykke vil være ugyldigt og uden virkning. Rank High AB kan overdrage eller overføre disse brugerbetingelser, efter eget skøn, uden begrænsning.

23. Fraskrivelsesklausul

At Rank High AB ikke håndhæver nogen ret eller bestemmelse i disse brugerbetingelser vil ikke udgøre et fraskrivelse af fremtidig håndhævelse af den ret eller bestemmelse. Fraskrivelse af nogen sådan ret eller bestemmelse vil kun være effektiv, hvis den er skriftlig og underskrevet af en behørigt bemyndiget repræsentant for Rank High AB.

24. Virksomhedsoplysninger

For eventuelle forespørgsler eller juridisk korrespondance, venligst henvis til følgende virksomhedsoplysninger:

Rank High AB
Org.nr: 559047-8144
Adresse: Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 722-016786
E-mail: axel@tripplo.com

Dette er det registrerede kontor for Rank High AB, som driver hjemmesiden Tripplo.com.

25. Kontakt og meddelelser

Alle meddelelser eller anden kommunikation til Rank High AB under disse brugerbetingelser bør sendes til den angivne virksomhedsadresse eller e-mail. Vi vil kommunikere med dig via e-mail eller ved at offentliggøre meddelelser på Tripplo.com. Til kontraktmæssige formål accepterer du at modtage kommunikation fra os elektronisk og er enig i, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig.

Selskabsinformation:

Rank High AB
Org.nr 559047-8144
Hantverkargatan 53, lgh 1103
112 31 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 722-016786
Hjemmeside: Rankhighab.com
Brugsvilkår Privatlivspolitik Cookies Sådan tjener vi penge Hvordan vi finder, verificerer og rangerer rabatter
© 2024 All Rights Reserved. tripplo.com
Denmark flag Denmark
Finland flag Finland
France flag France
Germany flag Germany
Netherlands flag Netherlands
Norway flag Norway
Sweden flag Sweden
United Kingdom flag UK